Det lilla kontoret med de stora resurserna.

Arkitekter

Byggingenjörer

Systemutvecklare

Vi utför alla typer av arkitektuppdrag, t.ex.

 

-            Planarbeten

-            Projektering

-            Projektledning

-            Skisser

-            Bygglovshandlingar

-            Utredningar

-            Kontrolluppdrag enligt PBL

             (vi innehar riksbehörighet K)

 

Vi erbjuder ett brett kunnande igenom hela processen från idé till slutfört projekt.

 

För oss är det viktigt att de idéer och förslag vi presenterar också är möjliga att genomföra.

 

 

 

 

 

KLANG Arkitekter AB

Svangatan 2B

S-416 68 Göteborg

Telefon: +46 31 17 18 50

mail: klang@klangark.se

www.klangark.se